مقاله طراحي آزمايش هاي آماري براي کاليبراسيون شبيه ساز پرواز با شش درجه آزادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: طراحي آزمايش هاي آماري براي کاليبراسيون شبيه ساز پرواز با شش درجه آزادي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاليبراسيون شبيه ساز پرواز
مقاله آزمايش هاي کامپيوتري
مقاله طراحي و تحليل آزمايش هاي آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورآتشگاه علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهاني نژاد مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاليبراسيون شبيه ساز پرواز موضوعي اجتناب ناپذير و پيچيده است. هدف مقاله حاضر پاسخ گويي به سوال هاي زير است:
۱- آيا طرح آزمايش در کيفيت کاليبراسيون تاثير دارد؟ چه طرحي براي کاليبراسيون مناسب است؟
۲- با چه روشي مي توان تعداد نقاط آزمايش را تعيين کرد؟
۳- چگونه مي توان از طراحي و تحليل آزمايش هاي آماري براي کاليبراسيون استفاده کرد؟
در اين تحقيق با استفاده از يک شبيه ساز پرواز در دسترس نشان داده شده است که کيفيت کاليبراسيون مي تواند وابسته به طرح آزمايش باشد و طرح آزمايش مناسب براي کاليبراسيون، طرحي است که نقاط آن بر اساس منطقي مشخص در دامنه تغييرات عوامل توزيع شده باشد. همچنين با استفاده از مفهوم انتروپي، روشي براي انتخاب تعداد نقاط آزمايش پيشنهاد شده است. سپس مساله کاليبراسيون با استفاده از طراحي و تحليل آزمايش هاي آماري مدل سازي و حل شده است. از جمله مزاياي روش پيشنهادي علاوه بر نظام مند کردن فرآيند کاليبراسيون، امکان کاليبراسيون بر اساس معيارهاي يک مولفه اي از قبيل خطاي برد، خطاي انحراف سمت و معيارهاي ترکيبي است.