مقاله طراحي آشكارساز مادون قرمز- مياني چاه كوانتومي دو طول موجه مبتني بر ساختار آبشاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: طراحي آشكارساز مادون قرمز- مياني چاه كوانتومي دو طول موجه مبتني بر ساختار آبشاري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشكارساز مادون قرمز مياني چاه كوانتومي دو طول موجه
مقاله ساختار آبشاري
مقاله چاه شكار حامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مطمئن آيتك
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان حامد
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سقاي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يك آشكارساز مادون قرمز چاه كوانتومي مبتني بر ساختار آبشاري ارايه مي شود كه مي تواند به طور همزمان دو طول موج را در دو بازه مختلف مادون قرمز- مياني آشكارسازي نمايد. ناحيه فعال دراين آشكارساز به طور يك پارچه به هر دو طول موج حساسيت نشان مي دهد و سيستم ترابرد الكترون طوري طراحي شده است كه امكان انتقال الكترون تحريك شده توسط دو طول موج را همزمان فراهم مي سازد. وجود چاه شكار حامل الحاق شده به ناحيه فعال به امر ترابرد همزمان الكترون تحريك شده توسط دو طول موج كمك مي كند. مقادير پاسخ و آشكاركنندگي براي اين دو طول موج در دماي ۱۲۰ K به ترتيب R1(l=6.85mm)=67.5mA/W و R2(l=12.35mm)=118.5mA/W و D1*(l=6.85)=6.89´۱۰۷J و D2*(l=12.35)=1.2×۱۰۸J محاسبه شده است.