مقاله طراحي آماري اقتصادي نمودار كنترل T2 هتلينگ با اندازه هاي نمونه، فواصل نمونه گيري و حدود کنترل متغير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: طراحي آماري اقتصادي نمودار كنترل T2 هتلينگ با اندازه هاي نمونه، فواصل نمونه گيري و حدود کنترل متغير
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح اقتصادي
مقاله طرح آماري اقتصادي
مقاله نمودار کنترل T2 هتلينگ
مقاله فواصل نمونه گيري و حدود کنترل متغير
مقاله اندازه هاي نمونه فواصل نمونه گيري و حدود کنترل متغير
مقاله زنجير مارکوف و الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بامني مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فراز عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمودار کنترل T2 هتلينگ به عنوان يک روش چند متغيره داراي بيش ترين کاربرد براي دو يا چند مشخصه مرتبط است، ولي فاقد دقت لازم در تشخيص تغييرات کوچک و متوسط مي باشد. اخيرا، ثابت شده است، طرح کنترل با فواصل نمونه گيري و حدود کنترل متغير (VSICL) در مقايسه با نمودار کنترل T2 هتلينگ با نرخ نمونه گيري ثابت(FRS) ، توانايي بسيار خوبي در تشخيص تغييرات کوچک و متوسط دارد. به علاوه، نشان داده شده است که طرح با فواصل نمونه گيري و حدود کنترل متغير، اقتصادي تر از نوع متعارف آن است. اين مقاله پيامدهاي اقتصادي يک طرح کنترل جديد به نام طرح کنترل با اندازه هاي نمونه، فواصل نمونه گيري و حدود کنترل متغير (VSSICL) را بررسي مي کند که در آن اندازه نمونهn ، فاصله نمونه گيري h و حد کنترل k، بين دو مقدار مينيمم و ماکسيمم تغيير مي کند. در اين ارتباط، مدل هزينه کوستا و رحيم (۲۰۰۱) را مورد استفاده قرار مي دهيم. اين مدل هزينه، شامل هزينه هشدارهاي اشتباه، هزينه کشف و اصلاح يک انحراف با دليل، هزينه توليد اقلام خارج از کنترل و هزينه نمونه گيري و آزمايش است. علاوه بر اين، فرض مي کنيم طول زماني که فرايند در حالت کنترل باقي مي ماند، داراي توزيع نمايي است که با اين فرض قادر به به کارگيري ديدگاه زنجير مارکوف براي تعميم مدل هزينه خواهيم بود. به منظور تعيين مقدار بهينه پارامترهاي مدل با مينيمم کردن تابع هزينه، از الگوريتم ژنتيک استفاده مي کنيم. سرانجام، نمودارهاي T2 -VSICL و T2 -VSSICL را از طريق متوسط هزينه در واحد زمان مقايسه مي کنيم.