مقاله طراحي آماري نمودار کنترل چند متغيره T2 هتلينگ با دو فاصله زماني نمونه گيري متغير با استفاده از الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: طراحي آماري نمودار کنترل چند متغيره T2 هتلينگ با دو فاصله زماني نمونه گيري متغير با استفاده از الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل کيفيت
مقاله نمودار T2 هتلينگ
مقاله زنجير مارکوف
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فراز عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نمودار کنترل چندمتغيره T2 هتلينگ گرچه داراي مزيت هاي زيادي است اما براي شناسايي تغييرات کوچک و متوسط در ميانگين فرآيند بسيار کند عمل مي کند. جهت فايق آمدن بر اين کاستي، اين مقاله به طراحي نمودار کنترلي چندمتغيره T2 هتلينگ با استفاده از طرح نمونه گيري فواصل زماني متغير مي پردازد. در اين راستا، برپايه مفاهيم زنجير مارکوف، نمودار کنترل T2 -VSI بناسازي مي گردد. سپس با استفاده از تکنيک الگوريتم ژنتيک، پارامترهاي نمودار کنترل (در سطح معيني از خطا) به قسمي تعيين مي گردند که توان چارت در شناسايي تغييرات در ميانگين فرآيند کمينه گردد. در پايان با استفاده از يک مثال برگرفته از ادبيات موضوع دو نمودار کنترل T2 -FRS و T2 -VSI از بعد آماري با هم مقايسه مي گردند.