مقاله طراحي الگوي ارزيابي عملکرد برنامه هاي كلان تحقيقات ناجا (با رويکرد تحقيقات نرم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي ارزيابي عملکرد برنامه هاي كلان تحقيقات ناجا (با رويکرد تحقيقات نرم)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشم انداز
مقاله راهبرد
مقاله کارت امتيازي متوازن
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله تحقيقات انتظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کشوري عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوكار غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور طراحي الگوي مناسب براي ارزيابي عملکرد برنامه هاي راهبردي تحقيقات ناجا انجام مي شود. در اين تحقيق ضمن ارايه الگوهاي ارزيابي عملکرد و به ويژه الگوهاي ارزيابي تحقيقات به نقد و بررسي آن ها پرداخته و از بين الگوهاي رايج با به کارگيري هم زمان چارچوبه ي چهار الگوي EFQM، BSC، تحليل ذي نفعان و ماتريس ارزيابي عملکرد، مدلي ارايه مي دهد که نقاط قابل توسعه ساير الگوها را بهبود مي بخشد. در اين الگو ۵ معيار (بعد) به عنوان توانمندساز و دو معيار به عنوان نتايج ارايه شدند. از اين معيارها، چهار معيار (بعد) توانمندساز درون سازماني است که عبارتند از: «رشد و يادگيري»، «ظرفيت و توان تحقيقاتي»، «فرايندهاي داخلي پژوهش»، «بودجه و اعتبارات تحقيقاتي» و يک معيار توانمندسازِ خارجي با عنوان «سياست ها و قوانين». هم چنين اين الگو داراي دو بعد رضايت ذي نفعان « و «سرآمدي و تاثيرگذاري اجتماعي» به عنوان نتايج آن است.