مقاله طراحي الگوي “سرآمدي بازاريابي” در صنايع توليدي با رويکرد ترکيبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي “سرآمدي بازاريابي” در صنايع توليدي با رويکرد ترکيبي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرآمدي بازاريابي
مقاله ارزش هاي محوري
مقاله معيار و رويکرد ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادحسيني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخدايي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرآمدي بازاريابي، چارچوب جامعي از ارزش هاي محوري، معيارها و زيرمعيارها در تمامي ابعاد بازاريابي است که به مديران کمک مي کند تا با ارزيابي مستمر فعاليت ها، فرايندها و نتايج بازاريابي خود، نقاط قوت و حوزه هاي بهبود خود را شناسايي کرده و براي بهبود آن ها برنامه ريزي کنند. علي رغم رايج بودن اين مفهوم و وجود جوايزي در کشورهاي مختلف با عنوان سرآمدي بازاريابي در سطح ملي و سازماني، تاکنون مطالعات نظري جامع و مانع در اين حوزه انجام نشده است و خلا وجود الگويي علمي و معتبر در آن احساس مي شود.
هدف اصلي اين تحقيق طراحي الگوي سرآمدي بازاريابي در شرکت هاي فعال در صنايع توليدي ايران بود که در آن ضمن مشخص کردن ارزش هاي محوري سرآمدي بازاريابي، معيارهايي براي ارزيابي عملکرد و برنامه ريزي بهبود در حوزه بازاريابي ارایه شد.
نتايج حاصل از انجام اين تحقيق تبيين ارزش هاي محوري سرآمدي شامل بازارگرايي، مسووليت اجتماعي و اخلاقي بازاريابي، بهره وري بازاريابي، يادگيري و بهبود مستمر، تمرکز بر نتايج، ارزش آفريني بازاريابي و نيز تعيين معيارهاي سرآمدي بازاريابي شامل رهبري بازارگرا، تحليل و درک بازار، راهبرد بازاريابي، زيرساخت هاي بازاريابي، آميخته بازاريابي و نتايج بازاريابي است. هم چنين زيرمعيارهاي مرتبط با هر يک از معيارهاي سرآمدي شناسايي شدند و روابط مفهومي ميان آن ها و چگونگي تحقق نتايج بازاريابي از توانمندسازهاي بازاريابي با استفاده از الگوي معادلات ساختاري نيز تعيين شد.