مقاله طراحي الگوي چابكي در فرآيند توسعه محصول جديد با استفاده از مدل تحليل مسير در صنايع خودروسازي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي چابكي در فرآيند توسعه محصول جديد با استفاده از مدل تحليل مسير در صنايع خودروسازي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآيند توليد و توسعه محصول جديد
مقاله چابکي
مقاله روش تحليل عاملي
مقاله روش تحليل مسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدحسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي احمدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فكري ركسانا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحيان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآيند توليد و توسعه محصول جديد تا اين زمان اينگونه دستخوش تغيير و تحول نبوده است. رشد سريع تكنولوژي، افزايش ريسك پذيري و مخاطره در بازارهاي جهاني و تغييرات روزافزون در نيازهاي مشتريان، تيم هاي توسعه محصول جديد را با فشارهاي روزافزوني جهت كاهش هزينه ها، كاهش چرخه زمان توليد، با حفظ كيفيت مناسب و قابليت اطمينان بالا مواجه يافته است به طوري كه توجه به استراتژي هاي چابك سازي را در اين فرآيند مطرح ساخته است. در اين مقاله، سعي مي شود تا ابتدا با استفاده از روش تحليل توضيحي فاكتورها، عوامل اصلي موفقيت در چابك سازي فرآيند توليد و توسعه محصول جديد استخراج و معرفي شده و سپس با استفاده از روش تحليل مسير رابطه بين اين متغيرها و درجه تاثير هر يك از آنها بر يكديگرو همچنين بر تحقق چابكي نشان داده شود. از آن جايي كه در صنايع خودرو سازي ايران ميزان تغييرات در نيازهاي بازار و مشتريان و تغييرات تنولوژيكي بيش از صنايع ديگر ديده مي شود لذا به منظور تبيين عوامل تاثيرگذار بر تحقق چابكي در قالب يك مدل از نظر مديران پروژهاي توسعه محصول جديد در اين صنايع استفاده مي شود. شناسايي و بكارگيري عوامل موثر بر چابك سازي فرآيند توسعه محصول جديد در قالب مدل مذكور ميتواند راهگشاي مديران واحدهاي توليدي در افزايش سرعت پاسخگويي محصولات جديد به تغييرات پيش بيني نشده محيطي و تسخير بازارهاي رقابتي باشد.