مقاله طراحي بالستيک نهايي پرتابه هاي ميله اي بلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مواد پرانرژي از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: طراحي بالستيک نهايي پرتابه هاي ميله اي بلند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالستيک نهايي
مقاله پرتابه ميله اي بلند
مقاله نفوذ
مقاله هدف نيمه بي نهايت
مقاله کمانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تحليل نفوذ پرتابه هاي ميله اي بلند تاکنون مدل هاي تحليلي متعددي ارايه شده است، که در اين مدل ها با داشتن مشخصات پرتابه و هدف و شرايط برخورد، معمولا تنها مجهول مساله يعني عمق نفوذ پرتابه بدست مي آيد. در اين مقاله فرمولاسيون مدل تحليلي آلکسيوسکي و تيت به منظور طراحي مشخصات پرتابه براي رسيدن به يک عمق نفوذ معين تغيير داده شده و با کمک روابط اضافي ناشي از محدوديت هاي انرژي جنبشي و شرط عدم کمانش پرتابه، الگوريتم جديدي بدين منظور ارايه گرديده است. در اين روش با حل همزمان اين معادلات، و با معلوم بودن ميزان عمق نفوذ پرتابه در هدف معلوم، مشخصات پرتابه شامل سرعت برخورد، طول، قطر و جرم آن محاسبه مي شود. مقايسه نتايج اين فرمولاسيون با مقادير تجربي ساير محققين و حل عددي به کمک نرم افزار AUTODYN تطابق خوبي را نشان مي دهد. به علاوه در يک مثال عملي، طراحي بالستيک نهايي يک پرتابه ميله اي براي رسيدن به عمق نفوذ معين، به کمک اين الگوريتم، انجام شده و مشخصات پرتابه بدست آمده است.