مقاله طراحي جدول زمان بندي خودکار براي دروس دانشگاهي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: طراحي جدول زمان بندي خودکار براي دروس دانشگاهي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداول زمان بندي
مقاله برنامه ريزي
مقاله الگوريتم هاي ژنتيک
مقاله بهينه سازي
مقاله ارضاي محدوديت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منجمي سيداميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوديان سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: استكي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت بخش ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي جدول زمان بندي، اساسا از وظايف پيچيده و وقت گير براي پرسنل مسوول مي باشد که از طرفي انجام خودکار آن گامي در جهت کاهش بار کاري پرسنل و از سوي ديگر يک نمونه مطلوب براي امتحان روش هاي برنامه ريزي و ارضاي محدوديت ها در هوش مصنوعي است. در اين پژوهش، ابتدا الگوريتم هاي ژنتيک مطالعه و بررسي شده، سپس در مساله بهينه سازي جدول زماني دروس براي يک دانشکده فرضي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين رويکرد روند تکاملي پاسخ ها طي تکرار نسل ها در يک الگوريتم ژنتيک، نهايتا منجر به توليد يک جدول زمان بندي دروس خوش کيفيت خواهد گرديد. در مرحله پياده سازي، به کمک تغييراتي که در روند معمول الگوريتم هاي ژنتيک صورت داده شد، نتايج بسيار خوبي در زمينه طراحي جداول زمان بندي دروس دانشگاهي حاصل گرديده است. اساس کار الگوريتم طراحي شده، حفظ کروموزوم هاي بهتر جمعيت و اعمال عملگرهاي ژنتيکي بر روي بقيه کروموزوم ها به منظور بهبود آنها مي باشد. در آزمون ها، مقايسه بين الگوريتم ژنتيک عادي و الگوريتم پيشنهادي، طي چند مرحله، نقاط قوت الگوريتم پيشنهادي را مشخص کرد. ايده هاي مطرح شده در اين تحقيق قابل تسري به کاربردهاي مشابه نيز خواهد بود.