مقاله طراحي دستگاه آنتروپومتري استاتيك پرتابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در سلامت كار ايران از صفحه ۶ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: طراحي دستگاه آنتروپومتري استاتيك پرتابل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپومتري استاتيك
مقاله استاديومتر
مقاله ارگونومي
مقاله قابل حمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ناييني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروشان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خرم مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارگونومي علم تطابق تجهيزات و شرايط محيطي با كاربر (مصرف كننده و يا استفاده كننده) است و آنتروپومتري كه از مباحث مطرح در اين علم محسوب مي شود،‌ علم سنجش ابعاد بدني تعريف شده است. به كمك سنجش هاي آنتروپومتريك، اطلاعات قابل ملاحظه اي در خصوص ويژگي هاي ابعادي بدن كسب خواهد شد كه نهايتا مي تواند به استانداردهاي ملي و با منطقه اي بيانجامد.
روش بررسي: در اين بررسي، از طريق مصاحبه با صاحبنظران طراحي آنتروپومتر و دست اندركاران ارگونومي و همچنين از طريق جمع آوري اطلاعات اينترنتي، نمونه هاي موجود بررسي شدند. پس از ارزيابي نمونه هاي داخلي و خارجي و پس از انجام آناليزهاي اجتماعي، محيطي، بازار، عملي، استيتيك، ساختار، مونتاژ و مواد، سيستماتيك، استاندارد و بسته بندي، بر محصولات موجود، خصوصيات دستگاه آنتروپومتري منتج شد.
يافته ها: پس از بررسي مزايا و معايب نمونه هاي ايراني موجود در چند محيط آموزشي دانشگاهي، اين نتيجه حاصل شد كه براي دستيابي به هدف مورد نظر، بدون شك تجهيزات آنتروپومتري مي بايست به صورت پرتابل و در تيراژ مناسب اقتصادي طراحي گردد.
نتيجه گيري: در اين پژوهش، دستگاه آنتروپومتري پرتابل با هدف كاربرد آن در تهيه و تدوين جدول آنتروپومتري ايرانيان طراحي شد كه قابليت توليد انبوه را دارد، و به دليل نوع طراحي و مواد بكار رفته در آن، با ويژگي هاي منحصر به فرد، از جمله سادگي در استفاده، سبكي، تعداد كم قطعات و هزينه مناسب، در محيط هاي مختلف قابل استفاده مي باشد.