مقاله طراحي روشي نوين جهت پيش بيني تقاضاي کوتاه مدت گاز طبيعي در بخش خانگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۴۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: طراحي روشي نوين جهت پيش بيني تقاضاي کوتاه مدت گاز طبيعي در بخش خانگي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني
مقاله تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي
مقاله تبديل موجک
مقاله شبکه هاي عصبي
مقاله ARIMA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با طراحي يک روش جديد که تلفيقي از مدل هاي خطي و غيرخطي است. به بررسي روند تقاضاي روزانه گاز طبيعي کشور و عوامل موثر بر تقاضاي روزانه اين حامل پرداخته شد. در ادامه تقاضاي روزانه گاز طبيعي در بخش خانگي بر اساس مدل هاي ARIMA، شبکه عصبي مصنوعي پيش خور، شبکه عصبي – تبديل موجک و روش پيشنهادي، براي ۱۰ روز آينده به صورت “گام به گام (روز يکم تا روز دهم)”، پيش بيني شد. نتايج نشان داد که روش پيشنهادي نسبت به بقيه الگو ها داراي خطاي کم و دقت بالايي در پيش بيني تقاضاي روزانه گاز طبيعي در بخش خانگي است. پس از روش پيشنهادي، شبکه عصبي – تبديل موجک، شبکه عصبي پيش خور و فرآيند ARIMA، در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند.