مقاله طراحي روش واکنش زنجيرهاي پليمراز مالتيپلکس جهت تشخيص مولکولي باکتري Yersinia pestis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۳۶۳ تا ۳۷۰ منتشر شده است.
نام: طراحي روش واکنش زنجيرهاي پليمراز مالتيپلکس جهت تشخيص مولکولي باکتري Yersinia pestis
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يرسينيا پستيس
مقاله تشخيص
مقاله واکنش زنجيرهاي پليمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عيني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح رئوفي مهري
جناب آقای / سرکار خانم: آذري فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: فرزام پور شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيديان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: خوشدل عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدزاده كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: طراحي يک روش تشخيص مولکولي سريع جهت تشخيص باکتري Yersinia pestis با صرف حداقل زمان و هزينه.
مواد و روشها: واکنش زنجيرهاي پليمراز (Polymerase Chain Reaction; PCR) بر روي ژنهاي ويرولانس irp2, caf1, pla به صورت مالتيپلکس و يونيپلکس طراحي و انجام شد. پس از تعيين ويژگي به منظور تعيين حساسيت، ابتدا محصول PCR ژنهاي pla و cfa1 در TA کلونينگ وکتور کلون شده و سپس کمترين غلظتي از پلاسميد حامل ژن که بتواند باند واضحي را روي ژل آگاروز ايجاد کند به عنوان حد تشخيص تعيين شد.
يافته ها: نتايج PCR مربوط به سه ژن مذکور در هر دو شکل، به ترتيب قطعاتي با طول۳۰۰bp ،۴۰۰bp  و ۵۲۰bp را ايجاد کرد. کمترين تعداد کپي قابل تشخيص مربوط به ژن pla،۲۱  كپي و براي ژن ۳۷۰caf1 کپي در يک واکنش ۲۵ ميکروليتري به دست آمد. همچنين مثبت شدن واکنش هضم آنزيمي وجود محصولات PCR اختصاصي را تاييد کرد.
نتيجه گيري: با توجه به وجود کانون هاي طاعون خيز در ايران، اين مطالعه ميتواند در فراهم نمودن ابزار تشخيص مولکولي سريع و مطمئن براي ارزيابي جوندگان به منظور پايش مناطق تحت خطر بسيار موثر باشد. از طرفي روشهاي طراحي شده در اين مطالعه ابزاري دقيق، سريع و کم هزينه براي جستوجو و تشخيص اين باکتري در موارد بيوتروريستي فراهم مينمايد.