مقاله طراحي زيبايي محصول با استفاده از مهندسي ارزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۷۳ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: طراحي زيبايي محصول با استفاده از مهندسي ارزش
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي ارزش
مقاله شاخص ارزش
مقاله تکنيک تحليل سلسله مراتبي
مقاله تکنيک سيستماتيک تحليل کارکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي هايده
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي راد امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محيط متحول و بازار رقابتي عصر حاضر، موجب کوتاه تر شدن دوره عمر محصول شده است. بنابراين سازمان ها اگر بخواهند در چنين محيطي به حيات خود ادامه دهند، ناچارند تا در معرفي محصولات منطبق با خواسته مشتري از رقباي خود عقب نمانند. ازطرف ديگر طراحي و ارايه محصول جديد به بازار در برخي از صنايع هزينه هاي هنگفتي را بر سازمان تحميل مي کند. صنعت خودروسازي از جمله اين صنايع به شمار مي رود. اين تحقيق با تمرکز بر محصول سمند و در شرکت ايران خودرو انجام شده است. معمولا ارايه يک محصول جديد به بازار با دو محدوديت فوريت انجام اين کار و نيز ناکافي بودن منابع مالي همراه است. تغيير طراحي نماي خودرو در نماي خارجي ۱ راهکار مناسبي براي مساله مذکور مي باشد. بدين ترتيب در اين تحقيق هدف، تعيين قطعاتي است که با توجه به محدوديت هاي سرمايه گذاري درصورت تغيير طراحي خودرو، بهترين طرح نماي خارجي را براي مشتري دربرداشته باشد. به منظور تحقق هدف مذکور از دو ابزار مهندسي ارزش و تکنيک تحليل سلسله مراتبي، استفاده شده است. در اين تحقيق چهار جامعه آماري مشتريان، خبرگان، طراحان خودرو و برنامه ريزان استراتژيک شرکت مدنظر قرارگرفته است و براي جمع آوري داده ها از دو جامعه مشتريان و طراحان، از نمونه گيري استفاده شده است. درنهايت با انجام اين تحقيق و با توجه به محدوديت بودجه اي پيش روي شرکت، قطعاتي که در نتيجه طراحي مجدد آن ها بهترين و زيباترين طرح نماي خودروي سمند طراحي خواهد شد، مشخص شدند که به ترتيب اولويت شامل چهار قطعه سپر ها (جلو و عقب)، چراغ ها (جلو و عقب)، آينه بغل و زه هاي دور بدنه مي باشد.