مقاله طراحي سلول شمارگر فعال سازي براي شمارش نوترون هاي تند حاصل از دستگاه پلاسماي كانوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: طراحي سلول شمارگر فعال سازي براي شمارش نوترون هاي تند حاصل از دستگاه پلاسماي كانوني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسوزن پلاستيكي،برگه هاي نقره
مقاله فعال سازي
مقاله طراحي سلول شمارگر فعال سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مقدم سحر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي دواني فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق دو هندسه مختلف براي شمارگرهاي نوترون تپي، ارايه شده و سوسوزن پلاستيكي همراه با برگه هاي نقره براي افزايش بازدهي شمارش نوترون هاي تپي مورد استفاده قرار گرفته است . دو هندسه مكعب مستطيلي و استوانه اي با استفاده از كد MCNP4C براي سلول شمارگر شبيه سازي شده است . با توجه به آهنگ واكنش جذب در نقره، تعداد برگه هاي نقره و طول شمارگر بهينه شده است. طول بهينه براي سلول آشكارساز ۱۴سانتي متر مي باشد و با در نظر گرفتن هزينه ساخت، تعداد بهينه برگه هاي نقره براي هندسه مكعب مستطيلي و استوانه اي به ترتيب ۲۰ و ۱۰ برگه پيشنهاد شده است. با استفاده از داده ‎‎هاي بهينه به دست آمده، آشكارسازي با هندسه مكعب مستطيلي ساخته شد. اين آشكارساز براي اندازه‎ گيري شار نوترون دستگاه پلاسماي كانوني SBUPF1 مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين اندازه گيري ها نشان دادند كه ۳/۷۱×۱۰۷ نوترون در هر تپ توليد مي‎ شود.