مقاله طراحي سيستمي جديد جهت عمل نوترون تراپي (NCT) يک بافت نمونه به منظور تعيين مدت زمان لازم براي عمل و تعيين دز جذبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: طراحي سيستمي جديد جهت عمل نوترون تراپي (NCT) يک بافت نمونه به منظور تعيين مدت زمان لازم براي عمل و تعيين دز جذبي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوترون تراپي
مقاله دز جذبي
مقاله روش مونت کارلو
مقاله روش تحليلي
مقاله بافت کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي شيرازي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پذيرنده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به استفاده از عمل نوترون تراپي در درمان برخي از بيماري هاي سرطاني، موارد کنترلي استفاده از آن نيز در درمان اين نوع بيماري ها امري اجتناب ناپذير به شمار مي آيد.
هدف: با توجه به اثر مخرب نوترون هاي سريع و به منظور جلوگيري از جذب اضافي انرژي (دز جذبي) توسط بافت در طول عمل نوترون تراپي و نيز عدم زيان رسيدن به ساير بافت هاي سالم و به اين علت که اثر تخريبي نوترون هاي سريع، تقريبا ۵ برابر بيشتر از فوتوني مانند γ مي باشد، لذا مي بايست اين انرژي جذب شده توسط بافت به دقت مورد اندازه گيري قرار گيرد.
روش بررسي: در اين مقاله براي عمل نوترون تراپي يک بافت نمونه مانند کبد انسان، از روش مونت کارلو (کد (MCNP4C يک سيستم، مورد شبيه سازي واقع گرديده و نتايج اين شبيه سازي با روش تحليلي مقايسه گرديده است.
نتايج: ميزان دز جذب شده توسط بافت کبد نمونه موجود در سيستم مذکور و همچنين انرژي جذب شده توسط ساير اجزا سيستم، به ازاي چشمه نمونه با انرژي۱۷MeV ، به دقت بدست آمده و همچنين شار حجمي نوترون هاي آشکار شده در بافت و در ساير اجزا سيستم نيز تعيين گرديده است.
نتيجه گيري: از اطلاعات بدست آمده براي بافت کبد نمونه که مربوط به جنس مذکر مي باشد، مدت زمان لازم براي عمل نوترون تراپي جهت نيل به دز جذب شده مطلوب با توجه به انرژي و شار چشمه مورد استفاده براي هر بافت کبدي که مي خواهد مورد اين عمل قرار گيرد، مي تواند تعيين شود.