مقاله طراحي سيستم به منظور اطمينان از صحت اموال اعلام شده توسط مسوولان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: طراحي سيستم به منظور اطمينان از صحت اموال اعلام شده توسط مسوولان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعلام اموال
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله پاسخگويي
مقاله فساد اداري
مقاله سيستم هوشمند
مقاله طراحي سيستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي جعفري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زرندي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دولت ها ملزم به پاسخگويي در قبال تقاضاهاي روزافزون شهروندان آگاه، تشکل ها و … هستند. نظارت مردم بر کارگزاران خود در دولت جهت اطمينان از پاسخگويي آنها، به عنوان اصلي پذيرفته شده در مديريت دولتي مطرح است. اعلام اموال مديران، به عنوان يک مکانيسم پاسخگويي، مانعي در ايجاد تضاد منافع در مسوولان و باعث احساس رضايت شهروندان است. نظارت کارآمد، نيازمند تبيين شاخص هايي است، لذا در اين مقاله براي استخراج شاخص هاي اثرگذار در اعلام اموال، به مطالعه موردي يازده کشور پرداخته مي شود. در نهايت با جمع بندي ۸ شاخص، شاخص هاي بهينه در تدوين قوانين اعلام اموال پيشنهاد مي گردد. سپس با ارايه مدلي براي استاندارد زندگي، اقدام به طراحي نرم افزاري مبتني بر وب به منظور اعلام نمودن اموال و نيز استفاده از بررسي هاي عرضي بين درآمد و هزينه ها، صحت اموال اعلام شده و روند سلامت مالي مديران مي شود.