مقاله طراحي سيستم تصميم گيرنده خبره در برنامه ريزي شغلي كاركنان سيستم بانكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: طراحي سيستم تصميم گيرنده خبره در برنامه ريزي شغلي كاركنان سيستم بانكي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم خبره
مقاله برنامه ريزي مسير شغلي (برنامه ريزي كارراهه شغلي)
مقاله سيستم بانكي
مقاله مديريت منابع انساني
مقاله سيستم تصميم گيرنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: الهي شعبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از رويكردهاي نوين و مورد توجه نظام هاي مديريت در دنياي امروز رويكرد مديريت دانش است. اين رويكرد با توجه به فرايند كنوني تغيير سازمان ها به سوي سيستم هاي يادگيرنده و استفاده از فنون فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي اهميت فوق العاده يافته است. تاكيد فراوان حوزه هاي مديريتي در نظام مديريت دانش نيز در اين راستا شكل گرفته است، ولي آنچه در غالب تحليل هاي مديريتي مورد غفلت واقع شده، استفاده از ابزارهايي است كه به واسطه آن ها بتوان اين رويكرد نوين را عملياتي كرد. از جمله اين ابزارها و شايد مهم ترين آن ها سيستم هاي خبره است. از طرف ديگر، در حوزه هاي مختلف مديريت منابع انساني، رويكرد برنامه ريزي كارراهه شغلي، امروزه بسيار مورد توجه است و تحليل هاي آن به طور گسترده در برنامه ريزي نيروي انساني قابل استناد است.
در اين بررسي، مرور كلي سيستم هاي خبره و اجزايش و به كارگيري آن در طراحي نظام مسير شغلي (كارراهه شغلي) مورد تاكيد قرار گرفته است. در حوزه كارراهه شغلي، تعاريف و مفاهيم برنامه ريزي مسير شغلي مورد توجه قرارگرفته و با بيان يك افته كاربردي، متدولوژي طراحي سيستم خبره در برنامه ريزي كارراهه شغلي سيستم بانكي مورد بحث واقع شده است. مولفه هاي اثرگذار كارراهه شغلي مواردي مانند تجربه، تحصيلات، دوره هاي آموزشي، پست هاي سازماني قبله، مهارتهاي كاركنان، آزمون و زمان هستند كه اين مولفه ها با برگزاري جلسات كارشناسي و با استناد به روش هاي كار گروهي شناسايي شده اند. متغيرهاي اصلي مسير شغلي ارتقا، تثبيت و چرخش مورد بررسي قرار گرفته اند.
پايگاه داده هاي مشاغل و پايگاه داده هاي كاركنان طراحي شده و به پايگاه دانش متصل شده اند. بنابراين سيستم خبره برنامه ريزي شغلي طراحي گرديده است كه اين سيستم هوشمند مي تواند به تصميم گيرندگان درباره مسير شغلي كاركنان مشاوره دهد.