مقاله طراحي سيستم مكانيزه خودارزيابي، بر پايه ISO 9004:2000 با بهره گيري از رويكرد سيستم هاي خبره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: طراحي سيستم مكانيزه خودارزيابي، بر پايه ISO 9004:2000 با بهره گيري از رويكرد سيستم هاي خبره
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود ارزيابي
مقاله سيستم تضمين كيفيت
مقاله سيستم هاي خبره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: صادق عمل نيك محمدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردي سروش
جناب آقای / سرکار خانم: نظري شيركوهي سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، سيستمي مكانيزه جهت خودارزيابي طراحي شده و مدل خودارزيابي به كار گرفته شده در اين سيستم بر پايه رويكرد فرآيندگراي استاندارد ايزو ۹۰۰۴:۲۰۰۰ ايجاد شده است. طراحي اين سيستم مكانيزه با بهره گيري از رويكرد سيستم هاي خبره است؛ به اين مفهوم كه در تهيه سوالات ارزيابي و امتيازدهي، از دانش كارشناسان حوزه كه همان سرمميزين و ارزيابان سيستم مديريت كيفيت هستند، استفاده شده و اين دانش در پايگاه دانش ايجاد شده در محيط نرم افزار Access ذخيره شده است. و از نرم افزار Visual Basic  جهت ايجاد رابط كاربر و استنتاج، استفاده شده است. همچنين، مراحل ايجاد اين سيستم منطبق با مراحل ايجاد سيستم هاي خبره است. سازمان ها يا كاربران مختلف با وصل شدن به اين سيستم مي توانند خود را بر اساس استاندارد ISO 9004:2000 ارزيابي كرده، سطح بلوغ سيستم مديريت كيفيت خود را تعيين كرده و نقاط بهبود عملكرد را شناسايي كنند.