مقاله طراحي صندوق سرمايه گذاري مشترك اسلامي در بازار سرمايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۶۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: طراحي صندوق سرمايه گذاري مشترك اسلامي در بازار سرمايه
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق مشترك سرمايه گذاري اسلامي
مقاله اوراق بهادار اسلامي (صكوك)
مقاله اوراق مشاركت
مقاله اوراق استصناع
مقاله اوراق مرابحه
مقاله اوراق اجاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپور محمدنقي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صندوق سرمايه گذاري مشترك (Mutual Funds) نهاد مالي تخصصي است كه با وجوه سرمايه گذاران، در سبد متنوعي از اوراق بهادار سرمايه گذاري كرده و در برابر، واحدهاي سرمايه گذاري خود را به آنان وا مي گذارد. هر واحد سرمايه گذاري صندوق، نماينده نسبتي از پرتفوي اوراق بهاداري است كه صندوق، به نمايندگي از سرمايه گذاران خريداري و اداره مي كند.
نوع اوراق بهاداري كه در صندوق خريداري مي شود به هدف صندوق بر مي گردد. انتخاب پرتفوي اوراق بهادار اين صندوق ها در كشورهاي اسلامي، به ويژه ايران با محدوديت هايي روبه رو است؛ اين صندوق ضمن رعايت فقه اسلامي بايد به گونه اي طراحي شوند كه از سوددهي مطلوب و اقبال عمومي نيز برخوردار باشند. در اين جهت، مقاله حاضر ضمن معرفي ويژگي ها و بيان كاركرد برخي اوراق بهادار اسلامي (صكوك)، به طراحي و تبيين ساختار صندوق هاي سرمايه گذاري با اوراق بهادار اسلامي خواهد پرداخت.
روش تحقيق مقاله، روش توصيفي و تحليل محتوا با استفاده از منابع معتبر است. با به كارگيري اين روش به بررسي اين فرضيه مي پردازيم كه «گسترش و تعميق صندوق سرمايه گذاري مشترك مشتمل بر اوراق بهادار اسلامي (صكوك) با توجه به بازدهي هاي ثابت و متغير آنها، باعث رونق بازار سرمايه مي شود».