مقاله طراحي عناصر نوري پراشي دريچه – محدود دوبعدي با تعميم روش طيف زاويه اي تکراري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: طراحي عناصر نوري پراشي دريچه – محدود دوبعدي با تعميم روش طيف زاويه اي تکراري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عنصر نوري پراشي دريچه محدود
مقاله روش طيف زاويه اي تکراري
مقاله شکل دهنده پرتو
مقاله ۳D-FDTD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصالحي ميرمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش طيف زاويه اي تکراري (IAS) براي طراحي عناصر نوري پراشي دريچه – محدود يک بعدي  (1D -FADOE)توسط ملين و نوردين ارايه شده است. ما اين روش را براي طراحي عناصر نوري پراشي دريچه – محدود دوبعدي، گسترش داده و با استفاده از آن چند نمونه قطعه اپتيکي طراحي کرده ايم. نمونه اول يک منشعب کننده ۱ به ۷ است که يک پرتو تابشي را در مود اصلي، به هفت تار نوري تک مود با بازده پراش ۸۴ درصد جفت مي کند. نمونه دوم يک تخت کننده پرتو گوسي ليزري با بازده پراش ۷۴٫۸ درصد و نمونه سوم يک منشعب کننده پرتو ۱ به ۳ نامتقارن است. نمونه چهارم شامل سه ريزعدسي با فواصل کانوني مختلف است. الگوي مطلوب توزيع شدت براي اين نمونه ها در ميدان راه نزديک قرار گرفته است. در ادامه دقت روش تعميم يافته را با مقايسه نتايج با روش سه بعدي تفاضل محدود در حوزه زمان (۳D-FDTD) با شرايط مرزي جاذب PML بررسي کرده ايم. همچنين يک نمونه منشعب کننده ۱ به ۵ ساخته شده و نتايج آزمايش آن ارايه شده است.