مقاله طراحي فرم درخواست انتقال خون و فرآورده هاي آن (نگاهي به يک ضرورت ملي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: طراحي فرم درخواست انتقال خون و فرآورده هاي آن (نگاهي به يک ضرورت ملي)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل فرم ها و مدارک
مقاله انتقال خون
مقاله خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبيرزاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: رستميان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي بنيامين
جناب آقای / سرکار خانم: حق پرست علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هاي انتقال دانش، ثبت اقدامات در قالب روند مستند سازي به صورت الکترونيکي يا کاغذي مي باشد. براي پايش ميزان درخواست خون، مقادير مصرف، واکنش ها و موارد عدم مصرف پس از انجام آزمون هاي سازگاري، وجود فرمي با قابليت گزارش دهي آماري و پوشش دادن نقصهاي فرم موجود ضروري مي نمود. بنابراين با رعايت مواردي مانند گزارش هاي مورد تقاضا، حمايت از مستند سازان در مواجهه با مراجع قانوني و … اين فرم با توجه به اصول علمي طراحي فرم، در نظر گرفتن قالب رايج فرم هاي کشور ايران که مصوب وزارت بهداشت مي باشد و همچنين توجه به دستورالعمل هاي سازمان جهاني بهداشت طراحي گرديد.