مقاله طراحي فضاي شهري به مثابه ابزار آموزشي براي كودكان (نمونه موردي ايالات متحده آمريكا – نيويورك) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: طراحي فضاي شهري به مثابه ابزار آموزشي براي كودكان (نمونه موردي ايالات متحده آمريكا – نيويورك)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک
مقاله فضاي شهري
مقاله محله
مقاله آموزش
مقاله امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري نسب رفسنجاني مامک
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين که کودکان جمعيتي معادل نوزده ميليون و صد و سي هزار نفر را در ايران به خود اختصاص داده اند، لذا اين بخش از جمعيت به عنوان سرمايه آينده کشورمان مطرح هستند و مهم ترين نقش را براي ساختن فرداي جامعه دارند. توجه به کودکان و به نيازهاي آن ها در محيط شهري، اعم از آموزش، پرورش، رشد و تفريح مي تواند در زندگي فرداي آن ها تاثير به سزايي داشته باشد. فضاها و مبلمان شهري طراحي شده مناسب با ابعاد وجودي کودک مي تواند نقش بهترين استاد را براي تجربه کردن و آموختن درس هاي بزرگ زندگي همراه با ديگر جذابيت ها داشته باشد. اين فضاها پايه مناسبي براي شکل گيري ساختار اجتماعي آينده سازان جامعه خواهد بود. در اين مقاله تجربياتي در اين زمينه و در شهر نيويورک در آمريکا در دو محله PS 244 Sound و PS 23 Sound بررسي گرديده است. در طراحي فضاها و مبلمان شهري اين دو شهر سعي شده تا به تقويت رشد كالبدي کودکان و آموزش علوم از طريق تجربه عملي در محيط شهري پرداخته شود. همچنين با بررسي نکات مثبت اين فضاها و تاثير آن ها بر کودک به يک رشته نتيجه گيري نهايي براي طراحي فضاهاي آموزشي در شهر دست يافته و نتيجه گيري کلي را در قالب يک جدول ارايه داده ايم.