مقاله طراحي قانون هدايت تناسبي-انتگرالي با استفاده از ملاک دايره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: طراحي قانون هدايت تناسبي-انتگرالي با استفاده از ملاک دايره
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدايت تناسبي-انتگرالي
مقاله ملاک دايره
مقاله ديناميک خود خلبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزمان ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک قانون هدايت تناسبي-انتگرالي به منظور صفر کردن نرخ چرخش خط ديد ارايه شده که در آن شرط پايداري حلقه هدايت در حضور ديناميک خود خلبان و جستجوگر با استفاده از ملاک دايره مورد ارزيابي قرار گرفته است. شرط ارايه شده يک محدوده براي زمان باقيمانده تا برخورد ارايه نموده که مي تواند علاوه بر تضمين پايداري به عنوان ابزار طراحي پارامترهاي قانون هدايت، خود خلبان و جستجوگر در نظر گرفته شود. شرط پايداري قانون هدايت جديد نسبت به قانون ناوبري تناسبي داراي فضاي پايداري بيشتري بوده و از محافظه کاري کمتري برخوردار است. نتايج شبيه سازي نشان دهنده آن است که قانون هدايت جديد نسبت به قانون ناوبري تناسبي داراي قوام بيشتري نسبت به مانور هدف بوده و عملکرد بهتري از خود نشان داده است.