مقاله طراحي كنترل كننده QFT براي سيستمهاي خطي چند متغيره و نامعين با محدوديت روي پهناي باند به كمك فيدبك داخلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: طراحي كنترل كننده QFT براي سيستمهاي خطي چند متغيره و نامعين با محدوديت روي پهناي باند به كمك فيدبك داخلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوري فيدبک کمي
مقاله سيستمهاي چندمتغيره
مقاله سيستمهاي نامعين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلام فريد
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله بر اساس قضايايي كه بيان و اثبات خواهد شد، روش جديدي به منظور طراحي كنترل كننده مقاوم براي فرآيندهاي چند متغيره خطي و نامعين كه داراي محدوديتهاي سخت زماني بر روي بردار خروجيها و پهناي باند سيستم هستند ارايه مي شود. در اين روش ابتدا فرآيند چند متغيره m× m توسط يك فيدبك داخلي به همراه كنترل كننده قطري به فرآيند جديدي تبديل مي شود. بعد از آن اين فرآيند جديد به كمك روش غيراندركنشي در تئوري فيدبك كمي (QFT) به تعدادي فرآيند يك متغيره شكسته مي شود و سپس با استفاده از روش QFT، كنترل كننده هاي مناسب طراحي مي شود. دراين روش ماتريس تابع انتقال كنترل كننده قطري بوده و امكان خوبي براي به دست آوردن پهناي باند مطلوب فراهم مي كند. كاربرد و مقايسه اين روش با روش QFT معمولي توسط يك مثال نشان داده شده است.