مقاله طراحي كيت اندازه گيري IgE اختصاصي آلرژن هاي شير گاو به روش الايزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: طراحي كيت اندازه گيري IgE اختصاصي آلرژن هاي شير گاو به روش الايزا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژي
مقاله شير گاو
مقاله الايزا
مقاله راه اندازي
مقاله IgE اختصاصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاردر غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورپاك زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شايع ترين سن بروز آلرژي غذايي در كودكان، كمتر از يك سال و آلرژي به شير گاو شايع ترين آلرژي غذايي در اين سن مي باشد. براي تعيين نوع آلرژني كه بيمار به آن حساس است از آزمون هاي متعدد اختصاصي تشخيص آلرژي، كه يكي از مهم ترين آن ها ارزيابي IgE اختصاصي عليه آلرژن مي باشد، استفاده مي گردد. در اين مطالعه يكي از بهترين روش هاي سنجش IgE اختصاصي كه به روش الايزا انجام مي گيرد بر عليه سه نوع پروتيين شير گاو شامل کازيين، آلفالاكتالبومين و بتالاكتوگلبولين راه اندازي شده است.
روش بررسي: ابتدا ديسك هاي حامل آلرژن، طي انكوباسيون كاغذ نيتروسلولزي با هر يك از آلرژن هاي مورد مطالعه تهيه شد. پس از انكوبه كردن سرم ها بر روي ديسك هاي آلرژن، كونژوگه آنزيمي آلكالن فسفاتاز براي تست استفاده گرديد. پس از بهينه سازي كليه متغيرها، همه آن ها در كنار هم به شكل يك كيت طراحي شده و نمونه هاي سرم مثبت و منفي با آن همزمان با كيت هاي تجاري استاندارد ارزيابي و مقايسه گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل از ارزيابي
IgE اختصاصي در نمونه ها با كيت هاي طراحي شده در مقايسه کيت هاي تجارتي نشان دادند كه ويژگي كيت هاي طراحي شده در اين طرح براي كازيين، آلفالاكتالبومين و بتالاكتوگلبولين به ترتيب %۹۳، %۸۹٫۷ و %۸۲٫۸ و حساسيت آن ها به ترتيب %۸۶٫۳، %۸۱٫۳ و %۸۹٫۶ بوده و با مقادير به دست آمده از کيت هاي تجاري مشابه بودند (اختلاف معني دار ديده نشد).
نتيجه گيري: با توجه به حساسيت و ويژگي بالاي کيت هاي طراحي شده و نتايج مشابه با کيت هاي تجاري مي توان نتيجه گيري نمود که اين کيت ها را مي توان در داخل با قيمت تمام شده ارزان تر تهيه نموده و آن ها را به عنوان جايگزين کيت هاي تجاري گران قيمت جهت امور تشخيصي به کار برد.