مقاله طراحي لايه-متقاطع براي کنترل ازدحام، مسيريابي و زمان بندي در شبکه هاي بي سيم ad-hoc با در نظر گرفتن توان الکتريکي گره ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: طراحي لايه-متقاطع براي کنترل ازدحام، مسيريابي و زمان بندي در شبکه هاي بي سيم ad-hoc با در نظر گرفتن توان الکتريکي گره ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي بي سيم ad-hoc
مقاله کنترل ازدحام
مقاله الگوريتم توزيع شده
مقاله کنترل توان
مقاله طراحي لايه متقاطع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي راد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبکه هاي بي سيم Ad-hoc متشکل از مجموعه اي از گره هاي بي سيم هستند که از طريق امواج راديويي در ارتباطند. در شبکه بندي در محيط بي سيم، چالش هاي متعددي وجود دارد. يکي از مهمترين اين چالش ها مکانيزم نگهداري و حفظ اتصال براي مصرف توان است.
در اين مقاله يک الگوريتم بهينه چند منظوره براي شبکه هاي بي سيم ad-hoc طراحي شده است که اثر توان الکتريکي گره ها بر کنترل ازدحام، مسيريابي و زمان بندي لايه-متقاطع را نشان مي دهد. ابتدا محدوديت هاي نرخ و زمان بندي فرمول بندي مي شود. در اين راه، متغيرهاي جريان چند کالايي استفاده شده اند. سپس تخصيص منابع در شبکه با کانال بي سيم ثابت و تجهيزات تک نرخي فرموله شده است. از آنجايي که اثر توان الکتريکي گره ها به عنوان موضوع جديد در اين مقاله در نظر گرفته شده است، مساله تخصيص منابع به صورت تابع سود مندي و هزينه به طور همزمان در مساله ماکزيمم سازي با توجه به محدوديت هاي مذکور در نظر گرفته شده است. مساله تخصيص منابع بوسيله تجزيه دوگان به سه زير مساله کنترل ازدحام، مسيريابي و زمان بندي تجزيه شده است که با يکديگر از طريق هزينه ازدحام و هزينه لينک در تعامل هستند. يک مثال به منظور نشان دادن کارايي الگوريتم ارايه شده در پايان آورده شده است.