مقاله طراحي مبدل طول موج براي ساليتون هاي فمتوثانيه مرتبه دو با لحاظ کردن اثر پاشندگي مرتبه چهار در فيبر نوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: طراحي مبدل طول موج براي ساليتون هاي فمتوثانيه مرتبه دو با لحاظ کردن اثر پاشندگي مرتبه چهار در فيبر نوري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات غير خطي
مقاله پاشندگي مرتبه چهار
مقاله ساليتون فمتوثانيه اي
مقاله معادله شرودينگر غير خطي
مقاله واپاشي ساليتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيليان مارناني آيدا
جناب آقای / سرکار خانم: مروج فرشي محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مجيدابن علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با مطالعه واپاشي ساليتون هاي فمتوثانيه اي مرتبه دو، امکان طراحي مبدل طول موج براي چنين ساليتون هايي براي اولين مرتبه بررسي و گزارش مي شود. در اين مطالعه، علاوه بر لحاظ کردن آثار غير خطي مهم براي ساليتون هاي فمتوثانيه اي، مانند آثار پراکندگي برانگيخته رامان (SRS) و خودتيزي، پاشندگي هاي مرتبه (b3) 3 و (b4) 4 نيز در حضور اختلال پله اي در نظر گرفته شده است. نشان داده ايم، با لحاظ کردن پاشندگي مرتبه ۴، واپاشي ساليتون نسبت به حالت مربوط به b4=0 تقارن چشم گيري پيدا مي کند. در انتها نشان داده شده است با فرض اين که بتوان اندازه پاشندگي مرتبه ۴ را به گونه اي به -۰٫۰۰۱ps4/km رساند، واپاشي تقارن مطلوبي خواهد يافت و طراحي مبدل طول موج براي چنين ساليتون هايي ميسر خواهد شد.