مقاله طراحي مدلي براي شناسايي عوامل نرم سازماني: پژوهشي در شرکت نفت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: طراحي مدلي براي شناسايي عوامل نرم سازماني: پژوهشي در شرکت نفت ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله عوامل سازماني
مقاله عوامل غيرسازماني
مقاله عوامل شغلي و عوامل فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبق نظريات موجود در ادبيات سازمان، توان رقابتي شرکت ها وابسته به دو دسته عوامل نرم و سخت است. عوامل سخت معادل با مسايل توليد، فروش و مالي است که تا ۳۰ سال پيش مبناي اصلي تحليل عملکرد شرکت ها بود. عوامل نرم به آن دسته از عوامل اطلاق مي شود که در سازمان مشهود نيست، اما معادل روح سازمان است و بر عملکرد آن تاثير دارد. يکي از اصلي ترين عوامل نرم، تعهد سازماني است. تعهد سازماني معادل تعلق خاطر کارکنان به کار در سازمان و بالعکس مي باشد. بنابراين اين عامل اصلي خود مي تواند مواردي را از قبيل سبک رهبري رهبران، فرهنگ سازماني، کيفيت زندگي کاري کارکنان، رضايت آنان از کار در سازمان و … در برگيرد. در اين مقاله سعي شده است که اين عامل مهم در يکي از شرکت هاي زيرمجموعه شرکت نفت ايران مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين داده هاي مورد نياز بر مبناي پرسشنامه گردآوري شده و با استفاده از تحليل عاملي، مدلسازي معادلات ساختار يافته و مدلسازي شبکه هاي بيزين مورد تحليل قرار گرفته است. در پايان چهار عامل سازماني، شغلي، فردي و فراسازماني به عنوان عامل اثرگذار بر تعهد سازماني کارکنان شناسايي شده است.