مقاله طراحي مدلي مبتني بر شبيه سازي جهت بررسي و تحليل ارتباطات بين سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مدرس علوم انساني از صفحه ۳۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: طراحي مدلي مبتني بر شبيه سازي جهت بررسي و تحليل ارتباطات بين سازماني
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباطات بين سازماني
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي عظيم
جناب آقای / سرکار خانم: الهي شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: رعنايي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر، سازمانها با تعدد و تنوع ذينفعان و به تبع آن، خواسته ها و انتظارات روبه رو بوده، به علت عقلانيت اقتصادي و يا عدم توانمندي در تامين امکانات و تجهيزات لازم، قادر به پاسخگويي مطلوب نيستند. برقراري و توسعه ارتباطات بين سازماني به عنوان راهکاري براي اين امر مطرح است که در حال حاضر، بيش از پيش مصداق يافته است. در واقع، سازمانها، خواسته يا ناخواسته مجموعه اي از ارتباطات را با ساير سازمانها انجام مي دهند که علي القاعده بخشي از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشي از مزيتهاي رقابتي و کارامدي آنها در اين حوزه قابل طرح و بررسي است. با عنايت به اين موضوع، مقاله حاضر به ارايه مدلي مبتني بر شبيه سازي جهت بررسي و تحليل ارتباطات بين سازماني پرداخته است. در اين مدل، ارتباطات بين سازماني با نگرش فرايندي، شناسايي و مستندسازي شده و از لحاظ حجم، زمان، نيروي انساني درگير، شبکه وابستگي متقابل و تصميم گيريها مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند و بر اساس نتايج حاصل، اقدام به طراحي مجدد يا بهبود فرايندهاي مربوط مي شود. مطلوبيت اين تغييرات بار ديگر به کمک شبيه سازي بررسي و در صورت تاييد، اقدام به پياده سازي آنها مي شود. اين مدل در دفتر امور صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي اجرا شده است.