مقاله طراحي مدل آوازه براي بانکهاي ايران با تاکيد بر تفاوتهاي ادراکي ذينفعان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۲۶۵ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل آوازه براي بانکهاي ايران با تاکيد بر تفاوتهاي ادراکي ذينفعان
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آميخته هويت شرکت
مقاله آوازه شرکت
مقاله تصوير شرکت
مقاله مديريت بحرانها
مقاله مسووليت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقبل باعرض عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خائف الهي احمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر در جستجوي يافتن يک تعريف مورد قبول از آوازه، ادبيات موضوعه پژوهش شده است. اما پژوهشها نشان مي دهد به دليل آنکه آوازه در حوزه هاي مختلف بررسي شده است، در اين صورت تعريف مشترک و جامعي از آن در ميان صاحبنظران وجود ندارد. از اين رو ضمن گردآوري تعاريف مطرح در ادبيات موضوعه، مدل جديدي براي ساخت آن در بانکهاي تجاري ايران معرفي شده است. در مدل جديد سازه ها و روابط جديدي از آميخته هويت شرکت، تصوير شرکت، فرهنگ سازماني، مسووليت اجتماعي، مديريت بحرانها و کنش ذينفعان پيشنهاد شده است. در ادامه به منظور سنجش صحت مدل پيشنهادي، اطلاعات لازم از شعب هفت بانک بزرگ تهران جمع آوري شده است. نتايج تحليل داده ها به شکل مدل تحليل مسير صحت ارتباط ميان سازه هاي پيشنهادي را نشان مي دهد. در ادامه تحقيق، ضمن بررسي تفاوت هاي موجود در عناصر آوازه شرکت از نظر ذينفعان شعب بانکهاي ايران و ارايه پيشنهادهاي مربوط به آن، تفاوتهاي ادراکي ذينفعان در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است.