مقاله طراحي مدل ارزيابي کيفيت خدمات سيستمهاي اطلاعاتي مبتني بر الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مدرس علوم انساني از صفحه ۲۳۵ تا ۲۶۳ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل ارزيابي کيفيت خدمات سيستمهاي اطلاعاتي مبتني بر الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي اطلاعاتي
مقاله ارزيابي كيفيت خدمات
مقاله كيفيت خدمات سيستمهاي اطلاعاتي
مقاله الگوريتم ژنتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي عبدالمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله برگرفته از رساله دوره دکتري با عنوان «طراحي و تبيين سيستم ارزيابي کيفيت خدمات سيستمهاي اطلاعاتي با استفاده از الگوريتم ژنتيک» است. در اين نوشتار، ضمن اشاره به مساله و متدلوژي تحقيق و همچنين مروري اجمالي بر مباني نظري، مدل پيشنهادي MISSQM مبتني بر الگوريتم ژنتيک و ويژگيهاي عمده مدل تبيين شده است. اين ويژگيها، شامل تضمين امکان انتخاب و اولويت بندي نزديک به بهينه شاخصهاي سنجش کيفيت خدمات سيستمهاي اطلاعاتي، فراهم ساختن امکان مشارکت خبرگان و دانشگاهيان در فرايند تعيين شاخصها و کمک به مديران جهت اتخاذ تصميم بهينه يا نزديک به بهينه درباره سرمايه گذاري براي توسعه کيفيت خدمات سيستمهاي اطلاعاتي است که با کمک فرايند تحليل سلسله مراتبي و الگوريتم ژنتيک تحقق يافته اند.
آنگاه مشارکت علمي تحقيق حاضر در توسعه مبحث سيستمهاي اطلاعاتي و به ويژه سنجش کيفيت خدمات سيستمهاي اطلاعاتي مورد اشاره قرار گرفته و پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي ذکر شده است.