مقاله طراحي مدل انتخاب دانشجوي برتر پليس با رويکرد AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۰۶ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل انتخاب دانشجوي برتر پليس با رويکرد AHP
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجوي برتر
مقاله دانشجوي پليس
مقاله دانشگاه علوم انتظامي
مقاله تصميم گيري چند شاخصه
مقاله تصميم گيري چندمعياره
مقاله تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي صديقه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به منظور رقابت سالم، افزايش تحرک و نشاط علمي، شناسايي استعدادهاي برتر، گسترش و تعميق انگيزه آموزش و پژوهش در بين دانشجويان و نيز ارتقا مراتب معنوي و تشويق پايبندي به اصول و ارزش هاي والاي انساني و ترغيب انجام فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي، انتخاب دانشجويان برتر در دانشگاه علوم انتظامي به عنوان تنها مرکز آموزش عالي افسران پليس از اهميت فراواني برخوردار است. تاکنون براي انتخاب دانشجوي برتر در اين دانشگاه شاهد تصويب آيين نامه ها و شيوه هاي متفاوتي بوده ايم و معيارهاي انتخاب دانشجوي برتر در اين دانشگاه به لحاظ تفاوت نسبي ماهيت آن، هميشه براي انتخاب کنندگان جاي سوال باقي گذاشته است.
مواد و روش ها: شيوه اي که در اين پژوهش براي انتخاب دانشجوي برتر به کار رفته است، ارايه مدلي جهت انتخاب دانشجوي برتر پليس، به روش تحليل سلسله مراتبي AHP است. به اين منظور چهار اولويت اصلي ابلاغي از سوي فرماندهي محترم نيروي انتظامي به دانشگاه علوم انتظامي در تربيت دانشجويان (تربيت ديني، انضباط، آمادگي جسماني و آموزش) را مبنا قرار داده و با تعيين شاخص هاي آن ها، سه نفر دانشجوي رتبه هاي اول، وسط و آخر فارغ التحصيل بر مبناي ميانگين نمرات درسي را، بر اساس معيارهاي احصا شده مجددا اولويت بندي شد.
نتايج: نتايج حاصله اولويت بندي کاملا متفاوتي را بين اين دانشجويان به دست داده و نشان داد که چنانچه لحاظ نمودن همه اين معيارها براي انتخاب دانشجوي برتر پليس اهميت دارند، معيارهاي کنوني دانشگاه براي اين منظور با اولويت هاي آن هم راستا نيست.