مقاله طراحي مدل اندازه گيري و گزارش دهي سرمايه فکري (مطالعه موردي: بانك رفاه كارگران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل اندازه گيري و گزارش دهي سرمايه فکري (مطالعه موردي: بانك رفاه كارگران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فکري
مقاله سرمايه انساني
مقاله سرمايه ساختاري
مقاله سرمايه رابطه اي
مقاله قابليت هاي محوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قليچ لي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: هجاري زياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان پور لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب پور اله وردي
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وقوع انقلاب فناوري اطلاعات، جامعه اطلاعاتي و شبکه اي و نيز رشد و توسعه سريع فناوري برتر، الگوي رشد اقتصاد جهاني تغيير اساسي کرده است. درنتيجه، دانش به عنوان مهمترين سرمايه جايگزين سرمايه هاي مالي و فيزيکي در اقتصاد جهاني امروز شده است. در يک سازمان دانش محور، روش هاي سنتي حسابداري، که مبتني بر دارایي هاي ملموس سازمان هستند، براي ارزش گذاري سرمايه فکري، که بزرگترين و ارزشمندترين دارایي ناملموس سازمان ها است، ناکافي هستند. رشته نوظهور سرمايه فکري يک حوزه تحقيقاتي جديد براي محققان و دست اندرکاران سازماني است که بر ايجاد مکانيزم هاي اندازه گيري جديد براي گزارش دهي عوامل ناملموس تمرکز دارد. در اين مقاله بر اساس تمركز هاي راهبردي راهبردهاي بانک قابليت هاي دانشي مورد نياز براي تحقق اين راهبردها شناسايي و تدوين گرديدند. اين قابليت ها عبارتند از: كيفيت خدمات، سرمايه انساني، سرمايه سازماني و سرمايه رابطه اي. سپس، شاخص هاي اندازه گيري كيفي و كمي اين قابليت ها با رويکرد سرمايه فکري شناسايي، بررسي و طبقه بندي شدند.