مقاله طراحي مدل برنامه ريزي شبکه حمل و نقل اتوبوس راني شهري (مورد مطالعه اردبيل و حومه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل برنامه ريزي شبکه حمل و نقل اتوبوس راني شهري (مورد مطالعه اردبيل و حومه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل رياضي برنامه ريزي آرماني
مقاله مسيريابي بهينه
مقاله شبکه حمل و نقل شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انواري رستمي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري اردبيلي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به گسترش شهرها، امروزه حمل و نقل شهري از اهميت و در عين حال پيچيدگي هاي خاص و فراواني برخوردار شده است. تحقيقاتي که تاکنون در اين زمينه صورت پذيرفته، هر يک به برخي از زواياي مساله حمل و نقل توجه کرده و سعي در بهبود و بهينه سازي آنها داشته اند.
اين تحقيق با هدف بهينه سازي شبکه حمل و نقل شرکت اتوبوس راني شهري طراحي شده است. به اين منظور، ابتدا مساله بر اساس معيارهاي مهم زمان، هزينه، کيفيت حمل و جا به جايي مسافر تبيين شده و سپس به دليل تعدد و تضاد ميان اهداف مساله، مدل برنامه ريزي آرماني از نوع لکسيکوگرافيک جهت بهينه سازي سيستم حمل و نقل اتوبوس راني شهري فرموله شده است. جهت تشريح مدل از داده هاي اتوبوس راني شهري اردبيل و حومه بهره گرفته شده است. مدل يادشده توسط برنامه بهينه سازي به اجرا درآمده است.
نتايج بررسي ها بيانگر آن است که بهره گيري از اين گونه مدل ها در برنامه ريزي سيستم هاي حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومي شهري (نظير اتوبوس راني) مي تواند موجبات بهبود موثر در عملکرد اين گونه سيستم ها و در نهايت رضايت مسافران را مهيا کند.