مقاله طراحي مدل تجربي براي پيش بيني لنگر خمشي اتصال با پين در تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۲ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل تجربي براي پيش بيني لنگر خمشي اتصال با پين در تخته فيبر نيمه سنگين (MDF)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتصال دوبل
مقاله پين آجدار
مقاله تخته فيبر با تراکم متوسط (MDF)
مقاله بيشينه ظرفيت لنگر خمشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي متغيرها در اتصال با پين تعبيه شده روي تخته فبير با تراکم متوسط (MDF) و به دست آوردن رابطه تجربي براي پيش بيني بيشينه مقاومت خمشي آن انجام گرفته است. يکي از اتصال هايي که در هر دو حالت گوشه اي و عرضي به کار مي رود اتصال با پين (دوبل) است. در صنعت مبلمان از پين يا ميله چوبي به صورت گسترده اي بهره گيري مي شود؛ چون به نسبت ارزان است، کاربرد آن آسان بوده و تنها به تعبيه سوراخي براي نصب نياز دارد. در اين پژوهش، اثر متغيرهاي قطر پين در سه سطح ۶، ۸ و ۱۰ ميلي متر و عمق نفوذ در دو سطح ۹ و ۱۲ ميلي متر، بر مقاومت اتصال در برابر بار خمشي بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که بالاترين ميزان ظرفيت خمشي اتصال با پين در MDF از پين با قطر ۸ ميلي متر و طول نفوذ ۱۲ ميلي متر در اعضاي اتصال ايجاد مي شود. در نهايت با تحليل هاي صورت گرفته معادله تجربي Wb=(d/2+w/3+e/3) W1 براي پيش بيني بيشينه ظرفيت لنگر خمشي بدست آمده، که در آن Wb بيشينه ظرفيت لنگر خمشي، d فاصله بين دو پين (محور تا محور)، w پهناي قيد، e فاصله تا محور خنثي و W1 مقاومت کششي اتصال دوبل (پين) مي باشند.