مقاله طراحي مدل تجربي پتانسيل بارش زايي سيستمهاي سينوپتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل تجربي پتانسيل بارش زايي سيستمهاي سينوپتيک
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلهاي پيش بيني عددي
مقاله ريزمقياس نمايي
مقاله شاخص پتانسيل بارش زايي،ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده اصل منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: