مقاله طراحي مدل تعيين ميزان پذيرش دانشجو بر حسب گروههاي آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل تعيين ميزان پذيرش دانشجو بر حسب گروههاي آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش دانشجو
مقاله دانشگاه آزاد
مقاله گروه آموزشي
مقاله طراحي مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راز شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف يک واحد دانشگاهي با توجه به امکاناتشان و از طرف ديگر عدم افزايش شهريه دانشگاه آزاد متناسب با نرخ تورم در سال هاي اخير، باعث به وجود آمدن مشکلات جدي براي مديران اکثر واحدهاي دانشگاهي گرديده است. اين پژوهش با استفاده از برنامه ريزي عدد صحيح با هدف حل مشکل مالي واحد هاي مذکور، مدلي را در دو مرحله با روش اکتشافي در مرحله اول و روش تجربي در مرحله دوم طراحي و پس از اعتبارسنجي با استفاده از نرم افزار ليندو در يک محيط واقعي به اجرا گذاشته شد. نتايج نشان داد که درآمد حاصل از شهريه واحد دانشگاهي مورد نظر، حداقل ۱۰% افزايش داشت، که اين ميزان مي تواند نقش مهمي در توسعه کيفي و کمي دانشگاه داشته باشد.