مقاله طراحي مدل رهبري مناسب براي مديريت سازمان هاي لبنان (مديريت بيمارستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۹۹ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل رهبري مناسب براي مديريت سازمان هاي لبنان (مديريت بيمارستان)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبري
مقاله شخصيت
مقاله فرهنگ و سيستم ارزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاني علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حمدان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خائف الهي احمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي ترديد موضوع رهبري در سازمان اهميت زيادي دارد و موفقيت يک سازمان به سبک رهبري مناسب و اثربخش وابسته است. در اين تحقيق تلاش شده است مدلي براي مديريت يک بيمارستان در لبنان طراحي شود. بدين منظور بيمارستان هاي بالاتر از ۵۰ تخت انتخاب شد و مديران ارشد و مياني بيمارستان ها نسبت به تکميل پرسشنامه اقدام نمودند. درنهايت از مجموع ۹۲ بيمارستان موجود، ۶۸ مدير و «مشارکتي»،«حمايتي» ،«هدايتي» به پرسشنامه تحقيق جواب دادند. در اين تحقيق، چهار سبک رهبري «عوامل فرهنگي» ،«ويژگي هاي شخصيتي» ،«اقتضايي دروني» مورد توجه قرار گرفت و عوامل «عمل گرا» بررسي شد. عوامل اقتضايي دروني، شامل ساختار وظايف، اختيارات و تيم «عوامل اقتضايي کارکنان» و کار است. ويژگي هاي شخصيتي، شامل پنج بعدِ برونگرايي، تجربه پذيري، سازگاري يا اجتماعي بودن، وظيفه شناسي و ثبات عاطفي است. عوامل فرهنگي نيز شامل چهار متغير فردگرايي، مردسالاري، اجتناب از عدم اطمينان و فاصله قدرت است و درنهايت، عوامل اقتضايي کارکنان شامل توانايي و تمايل به کار است. سرانجام بر اساس يافته هاي پژوهش ، مدلي طراحي شد که هم با عوامل دروني حاکم در بيمارستان سازگار است و هم با شخصيت رهبران و ابعاد فرهنگي آن ها تناسب دارد.