مقاله طراحي مدل علمي بر اساس مباني و پارادايم هاي اقتصاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل علمي بر اساس مباني و پارادايم هاي اقتصاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکتب اقتصادي اسلامي
مقاله علم اقتصاد
مقاله نفي ربا
مقاله مدل سازي
مقاله روش شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرج عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از چالش هاي جدي در روش شناسي، نحوه ارتباط ميان اصول و پارادايم هاي مکتب با علم اقتصاد است. برخي اين دو را جدا از هم و عده اي ديگر بين اين دو ارتباط منطقي مي بينند. مکتب را طراحي استراتژي و علم را حصول به آن مي دانند. اصول و پارادايم اقتصاد اسلامي هر چند موضوعي غيرعلمي و غيرآزمون پذير است، اما حکيمانه، عادلانه، تعادلي و براي رفاه بشر است. براي به کار گيري آن بايد تبديل به گزاره علمي و فرضيه متناسب با آن شود و با تعريف متغيرهاي مرتبط، آن را ارزيابي کرد و اثر آن را سنجيد.
نويسنده در اين مقاله به اين فرآيند در اقتصاد اسلامي باور دارد. بر اين اساس مي توان آموزه هايي مانند نفي ربا (بهره) را مدل سازي کرده و اثر آن را بر رشد سنجيد.