مقاله طراحي مدل مديريت درآمد در شرکت هاي حمل و نقل عمومي: مورد کاوي قطار غزال تهران – مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل مديريت درآمد در شرکت هاي حمل و نقل عمومي: مورد کاوي قطار غزال تهران – مشهد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت درآمد
مقاله تابع ارزش
مقاله مدل درآمد مورد انتظار از صندلي نهايي ورژن b
مقاله مدل استاتيک چند کلاسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسيدآقايي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدمت لو سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: آزرمي سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
“مديريت درآمد” فرآيند پذيرش يا سفارش است كه با به كارگيري تكنيك هاي مختلف قيمت گذاري و فروش ظرفيت، به کسب درآمد بيشتر مي پردازد. تاكنون، اين فرآيند در صنايع خدماتي به ويژه حمل و نقل مسافر، پيشرفت چشم گيري داشته است. در اين مقاله به مدل سازي نحوه فروش بليط قطار مسافربري غزال در مسير تهران – مشهد به دو روش استاتيک چند کلاسه و روش هيوريستيک EMSR-b که از انواع مدل هاي مديريت درآمد هستند، پرداخته شده است و در پايان، هر دو مدل سي هزار مرتبه شبيه سازي و نتايج به دست آمده با مقايسه با درآمد فعلي، بررسي شده است. با اعمال هر کدام از سياست ها و بررسي آن در زمان اجرا با اعمال بازخوردهاي لازم مي توان در حدود هشت ميليارد تا ۱۰ ميليارد ريال در سال افزايش درآمد کسب کرد؛ که با در نظرگيري هزينه انجام شده، بسيار به صرفه به نظر مي رسد. با بسط و گسترش مطالعات و مطالعه بيشتر در مدل هاي شبکه اي مديريت درآمد، مي توان درآمد را در کل شبکه حرکت قطارهاي غزال، افزايش چشم گيري داد.