مقاله طراحي مدل نقش رسانه هاي جمعي در مديريت مرحله پيش از بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۸۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل نقش رسانه هاي جمعي در مديريت مرحله پيش از بحران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله مديريت بحران
مقاله مرحله پيش از بحران
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله تئوري سازي داده بنياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل اربطاني طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتيان سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع انواع بحران ها در جوامع امروزي و لطمات و آسيب هاي فراوان آن ها باعث شده در چند دهه اخير مدل هاي گوناگوني در حوزه مديريت بحران ارایه گردد، اما معمولا مرحله پيش از بحران در اين مدل ها مغفول واقع مي شود. هدف اين مقاله بررسي نقش رسانه هاي جمعي به عنوان قدرتمند ترين ابزار مديريت افكار عمومي در مديريت مرحله پيش از بحران و رسيدن به مدلي در اين خصوص است. براي رسيدن به مولفه هاي اين مدل افرادي كه در حوزه  رسانه و مديريت بحران هم خبرگي آكادميك و هم خبرگي تجربي داشتند، برگزيده شدند و با آن ها مصاحبه عميق شد. با تجزيه و تحليل اين مصاحبه ها به روش تئوري سازي داده بنياد، «مدل پروانه اي نقش رسانه ها در مديريت مرحله پيش از بحران» طراحي شد. بر اساس اين مدل، رسانه ها در مديريت مرحله پيش از بحران پنج كاركرد اصلي رصد و پايش محيط، آموزش، هدايت افكار عمومي، اطلاع رساني و ايجاد همبستگي عمومي دارند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه رسانه ها مي توانند در مديريت مرحله پيش از بحران نقش به سزايي داشته باشند و لذا توصيه مي شود با عمل بر اساس مدل ارایه شده به پيش بيني به موقع بحران، پيش گيري از آن و آمادگي براي مقابله با آن بپردازند.