مقاله طراحي مدل پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد با رويکرد پويايي سيستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۲۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد با رويکرد پويايي سيستم
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه ريزي بر مبناي عملکرد
مقاله الزامات
مقاله پياده سازي
مقاله پويايي سيستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي شمس السادات
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخاني طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بودجه ريزي بر مبناي عملکرد را شکلي از بودجه ريزي مي دانند که به طور رسمي افزايش ها در هزينه را به افزايش در نتايج متصل مي سازد. مزاياي متعدد اين شيوه از بودجه ريزي و مشکلاتي که نظام بودجه ريزي در ايران با آن مواجه است، منجر شده است که پياده سازي آن براي ساليان متمادي به عنوان هدف در نظر گرفته شود ليکن هنوز اين هدف، محقق نشده است. از اين رو در اين پژوهش اقدام به ارايه مدل پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد با اتخاذ رويکرد پويايي سيستم شده است. نتايج حاصل حاکي از اين است که در پياده سازي موفقيت آميز بودجه ريزي بر مبناي عملکرد عوامل متعددي دخالت دارند که از ميان آنها ظرفيت علمي و فني کارکنان، تمايل پرسنل به پياده سازي، تکنولوژي اطلاعات، قوانين و مقررات پشتيبان و تمايل قانون گذاران به پياده سازي از اهميت ويژه اي برخوردارند.