مقاله طراحي مدول دو تيغه اي بر اساس مفهوم حساسيت هيدروليکي سازه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۶۴ تا ۸۷۳ منتشر شده است.
نام: طراحي مدول دو تيغه اي بر اساس مفهوم حساسيت هيدروليکي سازه ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحويل حجمي آب
مقاله ضوابط طراحي مدول تيغه اي
مقاله شبکه هاي فرعي
مقاله آبگيرها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بي جن خان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كوچك زاده صلاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري و تحويل حجمي آب از مقوله هاي اساسي در شبکه هاي انتقال و توزيع آب است. در همين راستا مدول تيغه اي که براي تحويل بده تقريبا ثابت در دامنه اي از تغييرات ارتفاع آب بالادست خود معرفي شده است ابزاري مناسب براي کاربرد در شبکه هاي فرعي مي باشد که اصول و ضوابط طراحي آن در حال تکامل است. در اين تحقيق بر اساس مفهوم حساسيت هيدروليکي دو روش طراحي براي مدول دو تيغه اي ارايه شده است که روش اول از نظر تئوري سازه اي معرفي کرده است که بده عبوري از آن نسبت به بده طراحي -۱۳٫۶۲% اختلاف دارد، حال آنکه روش دوم آن نتايجي ارايه کرده است که در آن، مدول تيغه اي با استفاده از دو تيغه داراي عملکردي مشابه با بهترين روش طراحي متداول براي مدول سه تيغه اي مي باشد که نتيجه آن صرفه جويي اقتصادي قابل ملاحظه و سادگي در ساخت و طراحي مدول تيغه اي است.