مقاله طراحي مسير بهينه حرکت سرومکانيزم هيدروليکي سه درجه آزادي به کمک الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: طراحي مسير بهينه حرکت سرومکانيزم هيدروليکي سه درجه آزادي به کمک الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيزم هيدروليکي
مقاله طراحي مسير
مقاله بهينه سازي مسير
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاداوودي فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: لنجان نژاديان شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي در اين مقاله استفاده از روش بهينه سازي عددي الگوريتم ژنتيک در طراحي مسير سرومکانيزم هيدروليکي است. در اين مقاله ابتدا پارامترهاي هندسي يک مکانيزم سه درجه آزادي صفحه اي با سه جک هيدروليکي تعريف و شناسايي شده اند. سپس معادلات حرکت آن مورد بررسي قرار گرفته اند و سيستم جکهاي محرک هيدروليکي که توسط شيرهاي کنترلي کار مي کند به مدل افزوده شده است. در ادامه با توجه به منطق الگوريتم ژنتيک، بر اساس معيار کمينه کردن مصرف انرژي هيدروليکي، مسيرهاي مختلف حرکتي براي حرکت بين دو نقطه نمونه تحليل شده و مسير بهينه به دست آمده است.