مقاله طراحي مقاوم پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از تئوري Hinfinity که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: طراحي مقاوم پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از تئوري Hinfinity
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري مقاوم
مقاله پايدارساز سيستم قدرت
مقاله عدم قطعيت
مقاله کارآيي مقاوم
مقاله کنترل مقاوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي بهشتي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي مرجانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسايل بسيار مهم در مطالعات ديناميکي سيستم هاي قدرت، پايدار سازي با استفاده از پايدار ساز سيستم قدرت مي باشد. در اين مقاله پس از معرفي روش طراحي کنترل کننده مقاوم H¥، يک پايدار ساز سيستم قدرت به اين روش طراحي مي شود. هدف از بکارگيري اين شيوه از کنترل، تضمين پايـداري و کارآيي سيستـم حلقـه بستـه با حضـور کليه عدم قطعيت هاي ممکن مي باشد. اين عدم قطعيت ها مي توانند ناشي از اثر غير خطي بودن سيستم واقعي، ديناميک هاي مدل نشده، تغيير پارامترهاي مدل در اثر تغييرات شرايط محيط، اغتشاشات ناشي از نويز اندازه گيري و …. باشند. پس از طراحي کنترل کننده و به منظور بررسي کارايي آن با اعمال تغيير ۲۰ درصدي در مدل سيستم قدرت و مشاهده پاسخ مطلوب سيستم مقاوم بودن کنترل نتيجه مي شود.