مقاله طراحي نرم افزار كامپيوتري جهت انتخاب شكل سيم هاي پره فرم ارتودنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: طراحي نرم افزار كامپيوتري جهت انتخاب شكل سيم هاي پره فرم ارتودنسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاهاي تشخيصي
مقاله کست دنداني
مقاله فرمول هاي رياضي
مقاله آناليز تصاوير ديجيتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: مشكل گشا وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده باغبان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بدست آوردن يك قوس دنداني كه در عين زيبايي، فانكشنال باشد و از ثبات لازم برخوردار باشد، براي مدت هاي طولاني، از مهمترين هدف هاي رشته ارتودنسي بوده است. هدف از مطالعه حاضر آن است كه يك نرم افزار كامپيوتري جهت بررسي شكل انواع آرچ وايرهاي پره فرم و انتخاب بهترين شكل متناسب با قوس دنداني هر بيمار طراحي گردد.
مواد و روشها: در مطالعه تشخيصي حاضر، يك نرم افزار با زبان Visual Basic طراحي گرديد. ۱۰۰ كست فك بالا و پايين اسكن شدند و پس از تعيين نقاط باكال مياني دندان ها روي كست ها، فرم قوس به كمك فرمول رياضي درجه شش به دست آمد. آرچ وايرهاي پره فرم Niti پس از اسكن توسط نرم افزار بررسي و منحني مربوط به هر كدام در نرم افزار ذخيره گرديد. نرم افزار قادر بود ضمن تعيين قوس اپتيموم هر كست، مناسب ترين آرچ واير را با نزديكترين تطابق شكل با قوس دنداني انتخاب كند. جهت ارزيابي دقت نرم افزار در انتخاب سيم پري فرم Niti شكل سيم انتخاب شده توسط نرم افزار با نظر اجمالي ۷ ارتودنتيست با آزمون آماري كاپا مورد مقايسه قرار گرفته، روايي و پايايي نرم افزار با استفاده از آزمون ICC و one sample test و شاخص دالبرگ محاسبه شد.
يافته ها: ميانگين خطاي نرم افزار در اندازه گيري فواصل در حد mm 1/0 و به صورت بزرگ نمايي بود. از نظر آماري اختلافي بين دو اپراتور در اندازه گيري در حد ۰٫۰۵ ميلي متر وجود داشت. ضريب توافق (كاپا) بين افراد مورد استفاده به عنوان استاندارد طلايي در بيشترين حالت ۰٫۴۲۹ بود. ضريب توافق بين انتخاب اول نرم افزار و استاندارد طلايي ۴۱۳/۰ بود (۶۴% در كست هاي فك بالا و ۵۹% در كست هاي فك پايين مشابه بود). ضريب توافق بين انتخاب اول يا دوم نرم افزار و استاندارد طلايي ۹۱% بود (۹۴% در كست هاي فك بالا و پايين مشابه بود.(
نتيجه گيري: دقت، پايايي و روايي نرم افزار از لحاظ باليني با حد خطايي معادل ۱/۰ ميلي متر قابل قبول بود. با در نظر گرفتن انتخاب اول يا دوم نرم افزار به عنوان انتخاب معتبر، نشان داده شد كه نرم افزار در اغلب موارد نتايجي مشابه با استاندارد طلايي دارد و مي تواند از لحاظ باليني جهت تعيين آرك واير مناسب بيمار مورد استفاده قرار گيرد. نرم افزار علاوه بر قابليت به كارگيري و نصب ساده ابزار مناسبي جهت انتخاب مناسب ترين شكل سيم هاي پيش ساخته Niti براي هر بيمار مي باشد.