مقاله طراحي واکنش زنجيره اي پليمراز براي تشخيص مولکولي سالمونلا تيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: طراحي واکنش زنجيره اي پليمراز براي تشخيص مولکولي سالمونلا تيفي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب تيفوئيد
مقاله سالمونلا تيفي
مقاله واکنش زنجيرهاي پليمراز
مقاله ژن viaB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قليانچي لنگرودي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدزاده كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سالمونلا انتريکا سروتايپ تيفي، باکتري مولد بيماري تب تيفوئيد مي باشد که سالانه بيش از ۱۶ ميليون نفر در جهان به آن مبتلا ميشوند و حدود ۶۰۰ هزار نفر نيز در اثر آن مي ميرند. روش هاي کلاسيک تشخيص اين بيماري اغلب وقت گير مي باشند و از حساسيت کافي برخوردار نيستند. هدف اين مطالعه، ارایه نوعي روش مولکولي واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR: Polymerase Chain Reaction) براي تشخيص سريع و انجام اقدام هاي درماني – بهداشتي مناسب و به موقع است.
مواد و روش ها: در اين مقاله تحقيقاتي ژن اختصاصي viaB مربوط به باکتري سالمونلا تيفي، هدفگذاري و از نرم افزار Generunner، براي طراحي پرايمرهاي اختصاصي استفاده شد. واکنش PCR ژن فوق با استفاده از ژنوم باکتري استاندارد (PTCC 1609) انجام و ويژگي روش نيز با استفاده از ژنوم انواعي از نمونه هاي کنترل منفي تعيين گرديد. به منظور ساخت کنترل مثبت، تعيين حساسيت و حد تشخيص، کلونينگ محصولات PCR در وکتور پلاسميدي pTZ57R/T انجام گرفت.
يافته ها: الکتروفورز محصولات PCR، باندي به طول ۴۴۱ جفت باز را براي ژن viaB نشان داد. نمونه هاي کنترل منفي مورد استفاده هيچ باندي ايجاد نکردند. کلونينگ محصولات PCR در وکتور pTZ57R/T با استفاده از PCR، هضم آنزيمي و تعيين ترادف تاييد گرديد.
بحث و نتيجه گيري: پرايمرهاي طراحي شده براي ژن viaB در اين روش ميتواند با حساسيتي حدود ۱۹ کپي از ژنوم براي شناسايي اين ارگانيسم به کار رود و با رديابي سريع و دقيق باکتري، از ايجاد عوارض پايدار و ناخواسته جلوگيري نمايد.