مقاله طراحي و اجراي يك سيستم اطلاعات جغرافيايي پويا و انجام مسيريابي ديناميک با توجه به کمترين زمان يا فاصله دسترسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: طراحي و اجراي يك سيستم اطلاعات جغرافيايي پويا و انجام مسيريابي ديناميک با توجه به کمترين زمان يا فاصله دسترسي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله سيستم موقعيت ياب جهاني
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي پويا
مقاله تابع مسافت- زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي نژاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاد روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به كارگيري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) به عنوان ابزاري قوي براي كمك به برنامه ريزي و مديريت بهينه رونق بسياري يافته است. GIS هايي كه امروزه فراگير شده اند اغلب در محيط ايستا عمل مي كنند، در حالي كه اكثر پديده هاي اطراف ما متحرك و با گذشت زمان درحال تغيير هستند. بنابراين ما بايد به نحوي اين تغييرات را به GIS اعمال نماييم كه اين موضوع ما را به سمت يك سيستم اطلاعات جغرافيايي پويا رهنمون خواهد نمود. در يك GIS پويا مي بايست تغييرات همزمان با وقوع به نحوي در سيستم منعكس شوند. به عبارت ديگر تغييرات مي بايست به صورت خودكار به مدل مربوطه در GIS انتقال داده شده و مدل مذكور بازنگري شود و بر اساس اين مدل بازنگري شده تجزيه و تحليل لازم انجام گيرد.
طراحي و پياده سازي يك سيستم اطلاعات جغرافيايي پويا با نام DGIS كه از وارد كردن لحظه اي داده هاي GPS در محيط GIS بدست مي آيد و انجام يك سري مدل سازي بلادرنگ با تاكيد بر آناليز انتخاب مسير بهينه هدف اصلي اين تحقيق مي باشد. به اين منظور و براي تهيه DGIS، در ابتدا اطلاعات مكاني و توصيفي موردنياز آماده سازي گرديد و تصحيحات و پردازش هاي اوليه روي آن ها انجام شد، در ادامه خروجي يك سيستم رديابي آني وسايل متحرک به نام OZTRAK با استفاده از محيط VisualBasic دريافت گرديد و پس از آن نرم افزار DGIS طراحي و پياده سازي شد كه طي آن علاوه بر ابزار ويرايشي، كارتوگرافي و تناظريابي نقشه اي (MapMatching) انجام مسيريابي پويا بر اساس كمترين فاصله و زمان ممكن بين دونقطه با استفاده از الگوريتم Dijkstra مدنظر قرار گرفته است.