مقاله طراحي و الگوسازي سامانه خنك كاري خودروي سمند برقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات موتور از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: طراحي و الگوسازي سامانه خنك كاري خودروي سمند برقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودروي برقي
مقاله سامانه خنك كاري
مقاله شبيه سازي عددي
مقاله مبدل حرارتي
مقاله خنك كاري انباره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور رامين
جناب آقای / سرکار خانم: بني عامريان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روند طراحي سامانه خنك كاري خودروي برقي معرفي شده و متغيرهاي طراحي تعيين مي شوند. در خودروي برقي، به علت اهميت انرژي تلف شده در انباره و سامانه وارونگر ، خنك كاري به وسيله هوا موثر نيست و ناگزير به كمك آب صورت مي گيرد. در اين تحقيق، سمند، خودروي بنزين سوز ساخت شركت ايران خودرو به خودروي برقي تبديل مي شود. سامانه خنك كاري به روش هاي عددي شبيه سازي و ثابت مي شود كه با استفاده از سامانه مديريتي جديد، مبدل سمند بنزين سوز كه با استفاده از نتايج تجربي شبيه سازي شده، با اعمال پاره اي تغييرات، قابل استفاده براي خنك كاري سمند برقي است. به كمك الگوي عددي، متغيرهايي مانند سرعت تلمبه، سرعت پنكه مبدل، قطر لوله ها، مشخصات مبدل وارونگر، چيدمان اجزا و … تعيين مي شود. در نهايت، بهترين چيدمان مدار خنك كاري از سه حالت پيشنهادي انتخاب مي شود.