مقاله طراحي و بازشناسي خودكار تارگت هاي كددار در فتوگرامتري بردكوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۳۹۱ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: طراحي و بازشناسي خودكار تارگت هاي كددار در فتوگرامتري بردكوتاه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتوگرامتري بردكوتاه
مقاله طراحي تارگت كددار
مقاله بازشناسي خودكار تارگت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سرشت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زرين پنجه نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه امروزه قرائت خودكار نقاط عكسي در تصاوير فتوگرامتري بردكوتاه رقومي به امري معمول تبديل شده است اما بازشناسي خودكار نقاط متناظر در اكثر موارد هنوز با نظارت عامل انساني صورت مي گيرد. در شبكه هاي فتوگرامتري برد كوتاه و بخصوص در كاربردهاي صنعتي، عواملي نظير همگرايي تصاوير و درنتيجه عدم امكان برجسته بيني، تصويربرداري موضعي از اشيا بزرگ و پيچيده و شباهت كلي تارگت ها نسبت بهم، باعث شده است كه اجراي فرآيند خودكار بازشناسي و تناظريابي تارگت ها، بسيار دشوار شود. هدف از اين مقاله ارايه روشي خودكار براي قرائت شماره تارگت ها در تصاوير شبه دودويي مي باشد. براي اين منظور ابتدا كدهاي مكاني متعامد براي تارگت هاي كددار طراحي شده و سپس بازشناسي خودكار تارگت ها به روشي معين انجام گرفته است. نتايج آزمون ها مبين صحت و پايداري بالاي روش پيشنهادي، هنگام كار با تصاوير با كيفيت مطلوب است. بطوريكه در شرايط نامطلوب كيفي، روش پيشنهادي هنوز پايداري بالايي نسبت به اعوجاجات هندسي پرسپكتيو تصوير دارد.